Nieuwsbrief november 2017

woensdag 29 november 2017

Nieuwsbrief november 2017

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. De herfst is koud en nat en nu de tijd weer een uur achteruit is gezet merken we dat het sneller donker is.

Daarom is het erg belangrijk dat u als ouders regelmatig de verlichting van de fietsen van uw kinderen controleert. De kinderen van groep 7-8 hebben dit een paar weken geleden zelf al gedaan en elkaars fietsen gecontroleerd.

Op 6 december komt het eerste rapport mee naar huis. Op 7 en 12 december staan de oudergesprekken gepland. U heeft inmiddels het briefje met de uitnodiging hiervoor ontvangen.

In deze nieuwsbrief staan een aantal zaken die van belang zijn voor de komende periode.

In de laatste week voor de kerstvakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Hele team Op donderdag 5 oktober was de school gesloten vanwege de staking van de leraren. De afgelopen weken was het primair onderwijs weer in het nieuws over eventuele nieuwe stakingen. De groep ‘POinactie’ is weer in gesprek met de minister. Mocht dit voor 5 december geen vervolg krijgen, dan wordt er vooralsnog een nieuwe staking op 12 december aangekondigd. We kunnen nu nog niet aangeven of dit definitief is. Maar wij menen er goed aan te doen om u alvast in te lichten, zodat u tijdig iets kunt regelen. ( zie brief in de bijlage) De oudergesprekken die op 12 december zijn gepland gaan in ieder geval wél door.

Vervanging Op dinsdag 5 december is meester Björn afwezig. Hij wordt die dag vervangen door juf Anouk Gerritsen.

Medezeggenschapsraad Merie Linthorst komt namens de ouders de medezeggenschapsraad versterken. Wij zijn erg blij dat Merie met ons mee wil gaan denken en doen. Wij wensen haar veel succes bij haar werkzaamheden in de MR. De MR bestaat nu uit de volgende leden: Ouders: Rudi Kleinherenbrink ( Voorzitter) Merie Linthorst Leerkrachten Björn Roescher Marriet Schrijver

Sinterklaas. Op 5 december is het zover. Sinterklaas komt bij ons op school. Vol verwachting klopt ons hart! We nodigen ouders uit om samen met de kinderen de Sint hartelijk te verwelkomen. We verwachten dat Sinterklaas rond 8.45u met zijn pieten naar de St. Jozefschool komt. De kinderen van groep 5,6,7,8 starten in de groep met de surprises. Vanaf vrijdag 1 december mogen de kinderen de surprise meenemen naar school voor de tentoonstelling. De kinderen van groep 1,2 krijgen eerst bezoek van de Sint en daarna groep 3 en 4. Na de pauze zijn de groepen 5,6,7 en 8 aan de beurt. Om 11.30u vertrekken de Sint en zijn pieten. Tijd voor ons om ze uit te zwaaien.

Fruitbomen Op maandag 18 december worden tussen 14.00u en 14.15u drie fruitbomen geplant. Onze dank is groot aan Edwin Tepper, die dit via de stichting Natuur en milieu Overijssel, zo fantastisch heeft geregeld voor onze school. De schoolmoestuin is toe aan een winterstop. Kinderen die nog niet aan de beurt zijn geweest worden in het voorjaar natuurlijk ingedeeld. Veel leerlingen hebben Edwin heel enthousiast geholpen en hebben veel van hem geleerd. Heel trots mochten ze af en toe iets uit de tuin meenemen naar huis. Edwin dank voor je inzet en het onderhoud van onze prachtige moestuin.

Kerst op de St. Jozefschool Op donderdag 21 december nodigen wij, het team en de ouderraad, ouders en kinderen van harte uit voor de kerstwandeling. We starten om 18.30u. Na afloop is er weer een gezellig samenzijn op het plein. Verdere informatie volgt.

Welkom …… aan kinderen die de afgelopen maanden nieuw zijn bij ons op school. Dit zijn: Niek Bruggeman en Noud Veneman in groep 6, Boaz Veneman in groep 4. Olaf Tepper, Suzette van Dijk, Juliet Klanke, Noor Scholten, Gijs Woldberg, Jop Westendorp en Tygo Bosman zijn allemaal in groep 1 gekomen. In december komt Renske Schipper daar nog bij. We wensen ze allemaal een heel fijne tijd toe bij ons op school.

Agenda december 05-12 Sinterklaas op school 06-12 rapport mee. 07-12 1ste ronde oudergesprekken. 11-12 Schoolzwemmen groep 5/6. 12-12 Mogelijk stakingsdag Primair onderwijs 12-12 2de ronde oudergesprekken. 13-12 Adventsviering voor leerlingen onder schooltijd 21-12 Kerstwandeling voor leerlingen en ouders 18.30u 22-12 Start kerstvakantie voor iedereen op 12.30u

Bijlage: Brief aan ouders over de stand van zaken acties primair onderwijs bijlage: Vrienden van... Beste ouders,

In overleg met de oudercommissie van Oebele, is de oliebollenactie in en rondom Nieuw-Heeten overgenomen door de Vrienden van de Sint Jozefschool. Deze actie kan zorgen voor een hele mooie opbrengst voor alle kinderen. (aanschaf nieuw spelmateriaal, een uitstapje,… ideeën zijn van harte welkom.)

Maar… wij kunnen dit niet alleen! Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar hulpouders,….vele handen maken licht werk!

Wie komt ons vrijdagochtend 29 december helpen met de huis aan huis verkoop van de oliebollen van Bakkerij Vree Egberts? (Hoe meer ouders hoe korter de routes…)

We ontvangen graag van alle ouders een reactie terug. Willen jullie zo vriendelijk zijn om onderstaande strook voor vrijdag 8 december in te leveren bij Cindy Knobben Zwarteweg 17.

Namens de vrienden van de st Jozefschool bij voorbaat onze dank.


Ouder van ……………………………..groep: ……………. komt vrijdagochtend 29 december wel/niet helpen met de oliebollen verkoop.


Deel dit artikel

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.