Nieuwsbrief januari 2019

vrijdag 01 februari 2019

Nieuwsbrief januari 2019

de link naar de complete nieuwsbrief: nieuwsbrief-5-januari-2019.doc

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari.

De ouders van het raam-schilderen hebben na de kerstversiering weer mooie winterafbeeldingen op de schoolramen gemaakt. Helemaal top!

De hoofdluismoeders hebben na de kerstvakantie alle kinderen weer gecontroleerd. Voor de zoveelste keer is er geen hoofdluis aangetroffen en dat is een compliment voor ons allemaal.

Over toppers gesproken….. Wat waren we blij verrast toen de leerkrachten op 23 januari ’s ochtends op school kwamen en in de sneeuw een keurig geveegd pad naar de voordeuren aantroffen. Wat super! In ieder geval, heeel veeel dank aan de mensen die dit voor ons hebben gedaan.

In deze nieuwsbrief staan een aantal zaken die van belang zijn voor de komende periode. Eind februari verschijnt de volgende nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Deze maand en in de maand februari nemen we in de groepen 1 t/m 7 weer de LVS-toetsen voor een aantal vakgebieden af. De resultaten daarvan worden met u gedeeld tijdens de rapportgespreken eind maart en begin april

Oliebollenactie Met de oliebollenactie van vrijdagochtend 28 december 2018, hebben we gezamenlijk een supermooi bedrag opgehaald van € 1080.=. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuw spelmateriaal/ of een uitstapje voor alle leerlingen (ideeën zijn van harte welkom). Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor jullie geweldige inzet!

Groep 8 U hebt het in de agenda van de vorige maand ongetwijfeld al gelezen. Maandagmiddag 21 januari zijn de leerlingen van groep 8 naar de Waerdenborch geweest om te kijken, te ervaren en te beleven hoe het eraan toe gaat in het voortgezet onderwijs.

Open Huis Woensdag 23 januari was iedereen van harte welkom om onder schooltijd, tussen 8.30uur en 12.30uur, langs te komen en te kijken in alle groepen hoe wij op onze school lesgeven. Het was mogelijk om alvast een inschrijfformulier mee de nemen om nieuwe leerlingen op de geven op onze school. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om langs te komen, dan is er op 5 februari nog een mogelijkheid om zoon of dochter aan te melden.

Inschrijven nieuwe leerlingen Op dinsdag 5 februari tussen 19.00uur en 20.00uur kunnen ouders hun kind(eren) inschrijven, langs komen om de school te bekijken en te horen hoe wij op school lesgeven.

Ouders van leerlingen, die al bij ons naar school gaan, kunnen via de leerkracht een inschrijfformulier krijgen voor een broertje of zusje. Zij zijn echter natuurlijk ook van harte welkom op 5 februari. Bij PSZ Oebele liggen ook inschrijfformulieren klaar.

Nationale Voorleesdagen Van 23 januari t/m 2 februari zijn er weer de nationale voorleesdagen. Juf Suzan, coördinator bieb op school, heeft hiervoor prentenboeken gezocht. De leerlingen van groep 7/8 gaan in deze periode prentenboeken voorlezen aan de leerlingen van groep 1/2 en aan de peuters van Oebele. De kinderen uit groep 5-6 lezen samen met kinderen uit groep 3-4.

Personeel In deze periode met veel zieke collega’s in onderwijsland is het soms op korte termijn niet mogelijk om invallers te krijgen. We moeten dan op zoek naar creatieve oplossingen en in het uiterste geval zou het kunnen dat groepen naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt nooit op de 1e dag en ook niet langer dan voor 2 dagen. We hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn. We vragen hiervoor uw begrip. Juf Joyce Op 4 maart gaat juf Joyce met zwangerschapsverlof. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de vervanging zo goed mogelijk te regelen. Zodra er meer bekend is, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Er gaat muziek klinken in de school! Vanaf 31 januari gaat er veel muziek klinken bij ons op school. Wij starten weer met het Leerorkest. Dit is een project van het Muziek Netwerk Salland. In de komende maanden komen er wekelijks 5 muziekdocenten op school. De kinderen uit groep 5 tot en met 8 gaan gedurende al die weken oefenen op een viool, cello, gitaar, koper of slagwerkinstrument. De lessen worden afgewisseld met orkestrepetities. Aan het eind van de periode sluiten we het Leerorkest af met een spetterend concert. Natuurlijk krijgen de ouders hierover bericht en bent u dan van harte welkom. Wilt u meer weten over het Leerorkest van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan op www.muzieknetwerksalland.nl

Carnaval Op 5 maart staat de kidstalent-show voor de CARNAVAL gepland. De kinderen kunnen hier hun beste beentje voorzetten en hun kunsten laten zien. Het mag van alles zijn. Kun je mooi dansen, zingen of springen? Kun je een muziekinstrument bespelen of ken je een mooie act, ga oefenen en laat dit aan ons zien. Na de pauze zal prins Carnaval met zijn gevolg de prijswinnaars bekend maken. En iedereen is natuurlijk verkleed!

Theaterbezoek groep 3-4 op 20 februari ‘De drakentemmer’ Op het eiland “Krijt” kennen de mensen alleen zwart en wit. Ooit is alle kleur uit hun leven verdwenen. Dat was het werk van de vuurdraak, maar niemand kent het waarom. Totdat een klein, dapper en nieuwsgiering jongetje opstaat en op zoek gaat naar het antwoord op deze geheimzinnige vraag. Staagt jij erin het geheim van de draak op te lossen? De voorstelling begint om 10.45uur. T.z.t. Wordt het vervoer geregeld via klasbord.

Overblijven Graag vragen wij uw aandacht voor de overblijflijst. We kunnen de hulp van ouders hard gebruiken. De eerste helft van het schooljaar zijn we heel voortvarend van start gegaan. Helaas zijn op het overzicht van de overblijfouders in de tweede helft van het schooljaar nog veel open plekken. Wanneer ieder zijn/haar steentje bijdraagt blijft het beheersbaar en werkbaar. Daarom aan de mensen die deze lijst nog niet hebben ingevuld een dringend verzoek om de lege plekken te vullen. Alvast heel veel dank. De lijst hangt in de gang op de deur van het oude keukentje bij groep 1-2.

Adviesgesprekken groep 8 Binnenkort worden de adviesgesprekken voor groep 8 gepland. De ouders en zoon/dochter worden hiervoor samen uitgenodigd. T.z.t. volgt nog meer informatie. U ontvangt de uitnodiging via klasbord

Nieuwe leerlingen Teun en Emily zijn nu ook 4 en zitten bij juf Euthalia en juf Willemien in de klas. Saar komt eind januari en Luc komt na de voorjaarsvakantie bij ons op school. Wij wensen deze kinderen heel veel leer-, werk- en speelplezier.

Agenda februari 04-02 Groep 5-6 schoolzwemmen. 04-02 Theater 3-4 De drakentemmer 05-02 Inschrijven nieuwe leerlingen 19u - 20u. 18-22-02 Voorjaarsvakantie 25-02 Luizencontrole

04-03 Verlof juf Joyce 05-03 Carnaval op school (alle kinderen verkleed)

Deel dit artikel

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.