Nieuwsbrief december 2021

woensdag 15 december 2021

Nieuwsbrief december 2021

nieuwsbrief 5, december 2021.doc

1 / 3 Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020.

Achter ons ligt een bijzonder jaar met veel schakelmomenten in verband met Covid-19.
Mochten we begin februari eindelijk weer uit de Lock-down, ligt er op maandag een geweldig pak sneeuw! Vervolgens was het de maandag daarna spekglad. Weer 2 dagen dat de kinderen niet naar school konden. Gelukkig ging het daarna beter en konden de kinderen weer fijn naar school. Cohorten, vaste speelplekken op het plein en geen ouders in school. Na de zomervakantie leek het even richting het oude normaal te gaan. Geen cohorten meer en de ouders waren weer welkom, wat fijn!
Maar na de herfstvakantie moesten we de oude draad toch weer oppakken, de besmettingscijfers lopen te hoog op.
In november moesten de kinderen uit groep 6-7-8 een mondkapje dragen op de gang. Ook werden er vlak voor Sinterklaas zelftesten uitgedeeld aan deze leerlingen.

We zijn heel blij dat we tot nu toe geen groepen naar huis hoefden te sturen. En dit hebben we samengedaan. Lastig zijn de steeds veranderende richtlijnen. Sinds 6 december mogen kinderen met lichte klachten, maar met een negatieve zelftest naar school komen. Bij aanhoudende klachten moeten zij zich wel laten testen bij de GGD. Dit is natuurlijk een heel vage grens en wij hopen dat iedereen bij twijfel zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

De kinderen van groep 6-7-8 krijgen voor na de kerstvakantie weer zelftesten mee naar huis, zodat zij twee keer per week kunnen testen. We hopen dat iedereen hier heel zorgvuldig mee omgaat, maar we kunnen het natuurlijk niet verplichten.

VAKANTIE

Maar toch… 3 WEKEN We hadden het niet gehoopt, maar de laatste dagen wel een beetje verwacht. De kerstvakantie wordt met een week vervroegd. Het is dan ook vakantie, de kinderen krijgen geen werkpakket mee en ook geen online-les. Dit zijn dus 3 vakantieweken en dat is schakelen voor school, maar ook zeker voor ouders. Mocht het gebeuren dat de maatregelen voor 14 januari weer worden aangescherpt en dat we na de vakantie over moeten gaan naar les op afstand, dan willen we maandag 10 januari als schakel-dag gebruiken. Op deze dag gaan de leerkrachten werkpakketten samenstellen en kunnen de kinderen hun schoolspullen ophalen. Hierover krijgt iedereen bericht via klasbord. Voor nu gaan we ervan uit dat we op maandag 10 januari de kinderen weer fijn op school zien.

Organisatorisch In de afgelopen periode kwam het nog wel eens voor dat een gezin in quarantaine moest of dat een leerling thuis was in afwachting van de testuitslag.
Op deze momenten voorzien wij de leerlingen zo snel mogelijk van schoolwerk. Dit geldt niet voor de 1e dag en natuurlijk ook niet voor zieke kinderen, die moeten uitzieken en beter worden. Nu gebeurt het nog wel eens dat er vragen zijn, die tijdens lestijd digitaal aan de leerkrachten worden gesteld. U zult begrijpen dat het voor de meester en juffen niet mogelijk is om hierop onder lestijd op te antwoorden. Wanneer iets niet duidelijk is, kan de leerling verder met ander werk of wordt het werk op een later moment gemaakt. We doen ons best en hopen op begrip hiervoor.

Sinterklaas Het was nog even spannend. Mag Sinterklaas wel op school komen nu er geen externen meer de school in mogen? Gelukkig werd hiervoor een uitzondering gemaakt. En wat was het gezellig. De Sint kwam met twee pieten naar de Sint Jozefschool.
Mea en Renske hebben de Sint samen met juf Marjo opgezocht en mee naar school genomen. De Sint was ook goed voorbereid en had een grote bokshandschoen meegenomen, zodat hij alle kinderen een boks kon geven. 2 / 3

Bij aankomst werd de Sint opgewacht door groep 3-4 en de kinderen van groep 1-2 hebben de Sint uitgezwaaid. In de tussentijd heeft Sint van alle kinderen kunnen genieten.
Er was voor hem een fantastisch programma samengesteld. De kinderen zongen liedjes, deden kunstjes, er was bingo en een leuke quiz voor de bovenbouw en nog veel meer. In groep 5-6-7-8 hebben de kinderen ook prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Het lijkt wel of de surprises elk jaar steeds groter en mooier worden.

Het was een super gezellige dag. Een heerlijke opsteker in deze coronatijd.

Zie klasbord voor meer foto’s

Jammer, maar het gaat niet door Op 16 december zouden we met de kinderen van groep 5-6-7-8 naar de IJsbaan in Raalte gaan. De organisatoren hebben besloten dat er dit jaar geen ijsbaan komt in het centrum van Raalte.

Muzieknetwerk Salland staat in januari gepland voor de komende periode. Ook hiervoor geldt dat het van de coronamaatregelen afhangt of het allemaal door mag/kan gaan. Voor nu is de planning opgeschoven naar maart.

Advent en kerst. Na het Sinterklaasfeest werd de school supersnel en supermooi omgetoverd in kerstsfeer. De kerststal werd van de zolder gehaald, de bomen werden versierd.

Op 15 december was de adventsviering.
Alle groepen zijn om beurten naar de kerk geweest. Hier heeft Pastoor Gautier de Bekker invulling gegeven aan de adventsviering. Dit was voor ons de eerste keer dat Pastoor Gautier ons voorging in een viering. Fijn dat het zo kon.

Kerstviering Morgenochtend 16 december gaan we Kerst op school onder schooltijd vieren. De jongste kinderen lopen met een lichtje door Nieuw Heeten. Op de route moeten de kinderen een Kerstbingo oplossen. Natuurlijk is de hele route in Kerstsferen gebracht en kunnen de kinderen allerlei leuke en lekkere activiteiten doen. Op school wacht hen nog een lekkere warme traktatie. De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee. Voor de kinderen met grote trek is het misschien wel verstandig om nog wat te eten mee te geven.

We danken de leden van de ouderraad en de Vrienden van de St. Jozefschool heel hartelijk voor hun meedenken en meedoen, hun geweldige inzet. Samen met hen kunnen we er voor de kinderen een heel fijn Kerstfeest van maken.

Welkom op school Lou is in Nieuw Heeten komen wonen en komt na de kerstvakantie bij ons op school. Lou we wensen je heel veel plezier bij ons in groep 1-2.

Aanmelding nieuwe leerlingen Wij nodigen alle nieuwe ouders van harte uit om hun zoon/dochter te komen aanmelden bij ons op school. Het 3 / 3 gaat om kinderen, die in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 vier jaar worden.
Op dit moment kunnen we geen avond voor de aanmelding plannen en is een open huis ook niet mogelijk.
Aanmelden kan nu op afspraak in de maanden januari en februari, een vriendelijk verzoek om dan telefonisch een afspraak te maken, tel: 0572-321565 Een korte kennismaking is onderdeel van de aanmelding en u ontvangt de schoolgids.

NPO-gelden. Kijk eens wat een prachtige boeken. We hebben de boeken in de niveau-leeskast allemaal vernieuwd en dat was ook wel nodig, want er zaten heel wat oudjes bij. Dit draagt weer bij aan het leesplezier van de kinderen.

NPO: voor het duurzaam wegwerken van leerachterstanden

Korte terugblik op 2021. Wanneer we terugblikken op het afgelopen jaar zien we dat we op school mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt.
Het team heeft scholing gehad in 21 -eeuwse vaardigheden, een mooie aanvulling op onze methode voor wereldoriëntatie Blink. Daarnaast hebben we ons geschoold in het houden van waarderende kindgesprekken, waarbij we uitgaan van wat er al is en in deze gesprekken het eigenaarschap bij de kinderen leggen.

In oktober zijn we ook gestart met een teamscholing in executieve functies. Executieve functies maken de mens in staat emoties te reguleren, te plannen en te organiseren. De ontwikkeling verloopt bij ieder mens anders, maar wel volgens een vast verloop. Vorig jaar heeft juf Nynke hier een onderzoek naar gedaan. Het mag duidelijk zijn dat een kind waarbij de executieve functies goed zijn ontwikkeld een grote slagingskans heeft op school, in de relatie en in de maatschappij. In andere tijden hadden we de ouders graag getrakteerd op een ouderavond. Hopelijk kunnen we het nog plannen.

Oliebollenactie De Vrienden van de St. Jozefschool organiseren weer een oliebollen actie. Vergeet niet om deze overheerlijke oliebollen te bestellen! De helft van de opbrengst is voor extra leuke activiteiten op onze school!

Agenda januari 17-12 start Kerstvakantie 14.15u

10-01 Eerste schooldag 2022 10-01 Schoolzwemmen 5-6 12-01 Teamscholing Executieve functies (Breinhelden) Januari en februari aanmelden nieuwe leerlingen 26-01 Start nationale voorleesdagen
24-01 schoolzwemmen groep 5-6 25-01 Kwaliteitsdag (bezoek CvB mijnplein) 26-01 Theater groep 3-4 ????

Bijlage: Brief mijnplein

2022 begint over een aantal dagen.

Het team wenst iedereen:

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN
FANTASTISCH 2022.

Deel dit artikel

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.