Medezeggenschapsraad

Jaar 2018 — 2019

Uitgelicht

Vergaderpunten M.R. 28-05-2018

Er is gesproken over de volgende punten: Vakantierooster Uitslag ouderenquete Formatie volgend schooljr. Voorbereiding/Organisatie H. Vormsel en E.H.C. Afscheid groep 8 Schoolkamp (verhoging kampgeld.) G.M.R. Vraagt om meer ouders in haar raad. Er zitten nu te veel leerkrachten in Er komt een nieuwe waterpomp voor de moestuin

Uitgelicht

Vergadering M.R. 19-03-2018

Punten MR vergadering 19-03-2018 Deelnemers en begeleiders zijn verzekerd bij activiteiten van de OR, zoals de kerstwandeling. Begroting: alle vragen zijn beantwoord. Plafond: Een deskundige heeft geconstateerd dat de platen goed schoongemaakt moeten worden. Dit is inmiddels gebeurd. We werken steeds meer samen met de Bernadette school uit Heeten. Zo is er vrijdag 23 maart een gezamenlijke vastens...

Uitgelicht

Vergaderpunten M.R. 29-01-2018

Vergaderpunten van 29-01-2018 waren Is het wenselijk om al het afval in 1 container te verzamelen ? Afgesproken om in ieder geval het papier apart in te zamelen Marjo is naar de vergadering van P.B Nieuw heeten geweest. Afspraken gemaakt over het gebruik van het grasveldje en de reconstructie van de schoolzone. 3 gezinnen hebben gebruik gemaakt van de open huis dag. Aanmelding nieuwe l.l.is di. 6...

Uitgelicht

M.R vergaderingspunten.

M.R. vergadering 20 -12-2017 Bespreekpunten: Merie Linthorst is nieuw m.r. lid namens de ouders. Begroting is besproken Alle voorgestelde investeringen zijn goedgekeurd. Er zullen nieuwe computers worden aangeschaft en ook de bestrating van het kleuterplein zal worden aangepakt. Fijn dat de formatie gehandhaafd kan blijven. Er is gesproken over het grasveldje achter de school. Deze is van de gemee...

Uitgelicht
Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

link naar nieuwsbrief inclusief afbeeldingen: nieuwsbrief-3-december-2017-2.doc Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. Achter ons ligt weer een jaar volop bijzondere momenten vol plezier en vreugde om dingen die lukken en goed gaan. We denken hierbij o.a. aan het vertrek van Gerard van der Kuil naar de St. Aloysiusschool in Geesteren. Wij willen hem bedanken voor alle jaren...

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.