Praktische informatie groep 3-4.

Groep 3-4 is een combinatie groep waar we werken en leren met en van elkaar. Op de ochtenden zetten we de onderwijs assistent in. Zo kunnen we de groep tijdens taal-lezen-spelling individueel bedienen.

In groep 3 leren de kinderen o.a. lezen met de Kim versie van Veilig Leren Lezen. Vanaf januari start groep 3 ook met Spelling Staal. Voor rekenen gebruiken we de methode: Wereld in Getallen 4 in combinatie met Met Sprongen Vooruit.

In groep 4 rekenen leerlingen met Snappet op een chromebook. Deze methode werkt adaptief. Ook deze groep gebruikt de materialen en spellen van Met Sprongen Vooruit. Dit jaar leren we de tafels van 1 t/m 10. Naast spelling Staal begint groep 4 met Taal Staal.

Elke week lenen leerlingen boeken uit de schoolbieb voor zowel op school als thuis. Op de middagen plannen we o.a. handvaardigheid-circuit, verkeer, sociaal emotioneel en maken we gebruik van de methode: Blink voor wereldorientatie. Met de methode Breinhelden ontwikkelen de leerlingen de verschillende excucutieve functies.

Gymles

Een keer per week lopen we samen naar de Belte voor onze gymles. Deze wordt gegeven door de vakdocent samen met de leerkracht. Leerlingen nemen eigen gymkleding mee en schoenen zonder zwarte zool. Om 12.30 kunnen de leerlingen van groep 3-4 opgehaald worden bij de Belte. De leerkracht wacht tot alle leerlingen opgehaald zijn, zo kunnen ouders eventueel eerst kinderen van school ophalen. De tweede gymles van de week vindt plaats op school. In de spelzaal, buiten op het plein of op het veldje achter school. Hiervoor hoeven de leerlingen geen gymkleding mee. Middels Klasbord houden we ouders op de hoogte. Voor vragen kunt u contact opnemen middels het contact formulier.