GROEP 5/6 

In deze combinatiegroep zitten de kinderen van de groepen 5 en 6 door elkaar. Dit omdat het qua lesstof heel goed kan en het de groepsvorming ten goede komt. 

Er wordt in deze groep veel aandacht besteed aan de basisvakken.  

Met rekenen gaan we met groep 5 verder met bewerkingen t/m 1000, in groep 6 gaan we tot over de 10.000. De automatisering van de tafels blijft de aandacht hebben. In groep 6 leren de kinderen cijferend rekenen. We gebruiken voor het rekenonderwijs SNAPPET , de reken spelen van de methodiek “Met sprongen vooruit” en ook is er aandacht voor nauwkeurig rekenen op wisbordje of in een schrift.
 
Het lezen en zeker ook het  begrijpend lezen heeft elke dag wel op een of andere manier de aandacht. We maken gebruik van de mooie schoolbibliotheek, doen in groep 5/6 mee aan de kinderjury voor de kinderboekenweek. Kinderen die rond AVI 6 scoren worden ingezet als leestutor. 

Spelling wordt volgens de methode STAAL aan groep 5 en aan groep 6 aangeboden.  

De vakken taal, Engels, wereldoriëntatie en natuurlijk ook gym, tekenen, handvaardigheid en muziek worden aan groep 5 en aan 6 tegelijkertijd aangeboden. De kinderen werken samen en leren presentaties te maken bij de verschillende thema’s. De kinderen uit groep 5/6 gaan 1x in de 14 dagen naar Zwembad “De Tijenraan” voor schoolzwemmen. Elk jaar maken we gebruik van het aanbod van “Muziek Netwerk Salland” zoals bijvoorbeeld het leerorkest en de instrumenten carrousel.  

De kinderen krijgen elke week een takenblad met een overzicht aan taken waaraan ze werken tijdens de inloop en tijdens  zelfstandig werktijden. De inhoud en de hoeveelheid wordt aangepast aan de leerling.