Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.

Waarom een leerlingenraad

Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Bevorderen van actief burgerschap.