Nieuwsbrief mei 2022

30 mei 2022
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei 2022. 

Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Personeel

Op 2 en 3 juni heeft meester Bjorn vrij, compensatieverlof.

Juf Edith blijft in ieder geval tot de zomervakantie twee dagen op de Oekraïense school in Heino werken. Voor haar in de plaats werkt nu juf Nynke. Dit is heel fijn, omdat het zo mogelijk is om groep 3-4 op de maandag en dinsdag in de ochtend te splitsen. ’s Middags is juf Nynke beschikbaar voor ondersteuning in de andere groepen.

Blij nieuws: Volgend schooljaar komt Lisa Mollink ons team versterken als WPO-er. Een WPO-er is een 4e jaars student van Hogeschool KPZ, die twee dagen per week zelfstandig een groep draait.

We wensen Lisa natuurlijk een heel fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Werken Met Kwaliteitskaarten

In de maand april zijn alle ouders uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Heel hartelijk dank hiervoor, want de respons was 55%. Dit kan volgens WMK-normen vertaald worden naar goed. 

De uitslag van de vragenlijsten wordt op de evaluatie-dag (7 juni) besproken in het team en daarna met de MR. In juni doen we in de nieuwsbrief hiervan verslag.

Eindtoets

In april hebben alle leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt. Vorige week hebben we de uitslagen binnen gekregen. 

De schoolscore is 87. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 80. Het is fijn om te mogen melden dat we bij alle onderdelen, Taalverzorging, Lezen en Rekenen, boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord.

Handbal

Wat hebben de meisjes uit groep 6-7-8 goed hun best gedaan op het schoolhandbaltoernooi. Ze zijn zomaar derde geworden. Super knap gedaan, we zijn heel trots op jullie.

Krea Doe en EHBO

Helaas is het niet mogelijk om dit schooljaar de Krea Doe clubs en de EHBO lessen te organiseren. Wij gaan ons best doen om dit na de zomervakantie weer te laten starten.  

Carnaval

Wie had dat vooraf kunnen bedenken. Carnaval in mei!

Toch was het super geslaagd. Wat hebben de kinderen allemaal hun best gedaan voor de Talentenshow. 

Prins Coen de 1e heeft Joena en Luén als winnaars aan gewezen. Van harte gefeliciteerd. Maar ook een applaus voor alle andere kinderen, voor hun optreden en de prachtige kostuums.

Er even op uit

Op vrijdag 3 juni gaan de kinderen van groep 3-4 naar de boerderij van de familie Bouwman voor een buitenlesdag.

Op 21 juni gaan zij een cultureel uitstapje maken. Zij gaan naar de Fundatie in Heino. Waar een echte barones hen zal rondleiden in Kasteel ’t Nijenhuis.

Ook de kinderen van groep 1-2 gaan op 21 juni naar Kasteel ’t Nijenhuis.

Dan volgt nog een cultureel uitstapje voor groep 7-8.

Op maandag 4 juli gaan zij naar het Memoriemuseum in Nijverdal.  


Schoonmaak

In de coronatijd hebben de leerkrachten met veel kunst en vliegwerk de grote schoonmaak in de onderbouw geregeld. Hieraan hebben ook de medewerkers van ons schoonmaakbedrijf hun steentje bijgedragen.

Dit schooljaar is het weer mogelijk om een schoonmaakweek te plannen. We hopen op een grote opkomst, want veel handen maken licht werk.

Deze week is van 27 juni tot en met 1 juli.

Graag een emmer en doek meenemen.

Opgeven kan t.z.t. bij de leerkrachten.

Wij zorgen voor koffie-thee en iets lekkers.

Afscheid van groep 8

In de laatste week van het schooljaar is op woensdag de afsluiting van de basisschool voor de kinderen van groep 8. De ouders van deze kinderen zijn hiervoor natuurlijk ook uitgenodigd. We gaan er weer een ouderwets gezellig afscheid van maken. Wat het allemaal gaat worden blijft nog even een verrassing.

Rapporten

Op 6 juli krijgen de kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee. In de week van 28 juni vinden de facultatieve rapportgesprekken plaats. Mocht u als ouders behoefte hebben om met de leerkrachten in gesprek te gaan, dan kunt hiervoor een afspraak maken.

Evaluatie- en planning-dag 7 juni ( alle kinderen vrij)

Tijdens deze studiedag evalueren wij de onderwerpen van het afgelopen schooljaar en maken wij een planning voor de schoolontwikkeling van het komende schooljaar. 

Tevens besteden we tijd aan het voorbereiden van de groepsoverdracht en de afronding van het schooljaar.

Wees zuinig op onze spullen!

De laatste tijd zien we na het weekend steeds vaker dat op het plein vernielingen zijn aangebracht. Er wordt gesleept met spullen en op het dak geklommen. Twee jaar geleden is dit dak nog helemaal vervangen voor een bedrag van €10.000. Vorige week stonden we allemaal weer te dweilen toen bij een hevige stortbui het water met bakken naar binnen kwam. Dit geeft veel negatieve energie en hoge kosten. Dit is niet nodig!

Welkom

Finn wordt op 30 mei 4 jaar en mag dan naar groep 1-2.

Heel fijn dat je bij ons op school komt. Wij wensen je heel veel plezier bij juf Ini en juf Britt.

Vakantierooster 2022-2023

Het is altijd fijn om alvast vooruit te kijken en in beeld te hebben wanneer de kinderen vrij zijn. In overleg met het team en de MR zijn de vrije dagen voor 2022-2023 als volgt vastgesteld:

 Herfstvakantie ma 17 okt 21-okt
 Kerstvakantie  ma 26 dec  t/m vr 6 jan
 Krokusvakantie  ma 27 febr  t/m vr 3 mrt
 Pasen  vr 7 apr  t/m ma 10 apr
 Meivakantie  ma 24 apr  t/m vr 5 mei
  Koningsdag  do 27 apr    in meivakantie
Hemelvaart  do18 mei t/m vr 19 mei
 Pinksteren  ma 29 mei  
 Zomervakantie  ma 24 juli  t/m vr 1 sept
 Studiedag Mijnplein  Woensdag  7 september 2022  

Groepsverdeling voor 2022-202

 

        ma        di           woe         do       vrij
1/2 Euthalia Euthalia Ini Ini Euthalia

3/4 Nynke Nynke Nynke Nynke Nynke

5/6 Marijke Marijke Marijke Lisa    Lisa

7/8 BjØrn BjØrn BjØrn BjØrn BjØrn

OA Edith Edith Edith Edith

IB Ini

Juf Britt gaat eind juni verhuizen naar Almelo. Zij heeft inmiddels een fijne nieuwe werkplek gevonden bij Varietas. Jammer voor ons, maar heel blij voor haar. We willen haar bedanken voor haar geweldige inzet en we wensen haar natuurlijk heel veel woon- en werkplezier in Almelo. 

Dit alles maakt dat juf Nynke een uitbreiding van haar formatie-uren kan krijgen. We zijn ook heel blij dat zij volgend jaar volledig ingezet kan worden in groep 3-4.

Doordat juf Lisa haar WPO-stage bij ons komt doen, is juf Marijke op de donderdag beschikbaar voor ondersteunende werkzaamheden. Dit kan zijn op leerlingniveau, maar ook op leerkracht- of schoolniveau.

Agenda


3  juni Kunst bij de boer groep 3-4

6  juni 2e Pinksterdag

7  juni Kinderen vrij (studiedag)

8  juni Kennismaking groep 8 Waerdenborg

13 juni Controle hoofdluis

21 juni Kasteel  ’t Nijenhuis groep 3-4

21 juni Kunst bij de boer groep 1-2

27 juni t/m 1 juli schoonmaakeweek 

28 juni Week facultatieve oudergesprekken

4   juli Memorie-museum groep 7-8

6  juli 3e rapport

13 juli Afscheid groep 8

15 juli laatste schooldag ALLE KINDEREN OM 12.30U VRIJ