Nieuwsbrief juni 2022

28 juni 2022

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2022.  

Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl 

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief.  

Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool 

Nieuwe website 

Vanaf 27 juni heeft onze school een nieuwe website. 

We zijn overgestapt naar Heutink, onze hofleverancier voor ICT-middelen en ondersteuning. We zijn blij met het resultaat. Het is met dank voor de inzet van onze ICT-er juf Euthalia, een mooi en overzichtelijk geheel geworden. Natuurlijk is nog niet alles gevuld. Daar gaan we de komende tijd aan werken. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl 


Personeel 

Een aantal mensen had het al gezien op de site van mijnplein. De St. Jozefschool heeft een vacature voor een onderwijsassistent. Je zou willen dat we een extra onderwijsassistent kunnen aanstellen. Helaas dit is niet het geval. 

Juf Edith gaat ons na de zomervakantie verlaten. Zij heeft ervoor gekozen om volgend schooljaar volledig op de Oekraïense school te gaan werken. Dit is een mooie beslissing voor haar, maar wel heel spijtig voor ons. We hebben haar in de afgelopen 6 jaar ervaren als een heel competente en flexibele collega, die van vele markten thuis is. We gaan haar missen. 

Op dit moment zijn we op zoek naar een fijne collega en we hopen voor de vakantie hierover duidelijkheid te hebben. 

Studenten 

In de komende weken nemen nog meer mensen afscheid. Dan gaat het nu om studenten.  

Juf Sanne heeft haar stage twee weken geleden afgerond. 

Juf Maren is in groep 5-6 tot 12 juli op maandag en dinsdag en juf Chanel blijft tot 15 juli op vrijdag in groep 1-2. 

Wij willen hen bedanken voor de fijne leerzame tijd. Zij hebben allemaal op hun eigen wijze een steentje bijgedragen aan het onderwijs. 

Heeeel veeeeel DANK 

Eind juni hebben een groot aantal moeders alle materialen en kasten in de onderbouw schoongemaakt. 

We waren blij verrast door de grote opgave. Zo fijn dat het allemaal weer kan en mag. 

Heerlijk dat alles weer schoon is en zo fris ruikt. 

 

Afscheid.

Op vrijdag 15 juli hebben we het afscheid van de juf Edith en juf Britt gepland.  

’s Ochtends nemen juf Edith (3-4) en juf Britt (1-2/5-6) afscheid in de groep. 

Na de pauze maken we het gezellig met de kinderen op het plein. 

Om 12.30u gaat de bel voor de laatste keer. Het is dan ook voor ouders mogelijk om de juffen even gedag te zeggen. 


Hulpouders 

Allereest hartelijk dank aan alle ouders voor de hulp in welke vorm dan ook. Het is zo fijn dat jullie steeds weer klaar staan om mee te denken en te doen bij  

excursies, sportactiviteiten, theaterbezoek, schoolzwemmen 5-6, onderhoud schoolplein, schoolbieb, raamschilderen, hoofdluiscontrole, gastlessen, schoonmaak, ouderraad, MR en noem maar op. 

We zoeken voor het komende schooljaar ouders voor: 


Schoolbibliotheek voor de woensdag- en de vrijdagochtend. Aanmelden bij Edith Ridderbos 

e.ridderbos@mijnplein.nl  

Het is ook altijd mogelijk om het gewoon op school te melden, dan geven wij het aan de juiste persoon door. 

Gym 2022-2023 

Zwemmen 

Maandag om de week 
5-6    9.35u-10.25u 

Gym 

Dinsdag 5-6 en 7-8 
13.30u-14.15u Belte 
Vanaf Belte naar huis 

Vrijdag 3-4
11.30u-12.30u
kinderen worden opgehaald bij de Belte 

5-6      12.30u-13.51u  
7-8      13-30.30u-14.15u 

Groep 5-6 gaat in de week dat er niet wordt gezwommen gelijk met groep 7-8 naar de Belte. We gebruiken dan de hele zaal. 

Mocht het toch nog anders worden, dan krijgt u via klasbord hierover bericht. 

De gymlessen op vrijdag worden weer verzorgd door juf Laura Spijkerboer 

Werken met Kwaliteit Kaarten (WMK) 


Het is goed om regelmatig de vinger aan de pols te houden. Hoe staat de St. Jozefschool ervoor? 

Middels een WMK-enquête hebben we u om feedback gevraagd. Op 7 juni zijn de resultaten in de evaluatievergadering in het team besproken. 

Er zijn vragenlijsten uitgezet voor: 

Ouders, leerlingen en leerkrachten. 

We zijn heel blij met de resultaten (schaal 1 tot4). 

De oudervragenlijst scoort 3,50 = goed 

De leerlingenvragenlijst scoort 3,06 = vold. 

De lerarenvragenlijst scoort 3,57 = goed Bij de ouders scoren vooral de kleinschaligheid, de saamhorigheid, de open goede sfeer en de betrokkenheid hoog. Dit is natuurlijk wederzijds, want alleen samen kunnen we school maken. 

Bij de aandachtspunten wordt vooral het onderhoud van het schoolgebouw vaak genoemd. Dit klopt, we zijn in afwachting van ver-nieuwbouw en hopen dat de gemeente en de Stichting mijnplein hier eindelijk stappen gaan zetten. 

De vragenlijst van de leerlingen is met de leerlingenraad en het team besproken. 

Over het algemeen was de vraagstelling in deze vragenlijst erg moeilijk voor de leerlingen, wat wordt er nu precies bedoeld? 

In de nabespreking met de leerlingenraad hebben de leerlingen aangegeven dat zij een WMK-vragenlijst wel belangrijk vinden. 

Zij houden van actieve werkvormen met veel spelletjes voor de verwerking.  

Het werken in groepjes is soms lastig, omdat je het dan met te veel mensen eens moet worden. In tweetallen is het samenwerken gemakkelijker. 

Het werken in thema’s en projecten is leuk, maar soms duren onderwerpen te lang. 

De leerlingenvragenlijst is in groep 5-6-7-8 afgenomen. 

Voor een volgende meting wordt deze lijst alleen in groep 6-7-8 uitgezet en moet er kritisch naar de vraagstelling worden gekeken. 

Ook de leerkrachtenvragenlijst laat een heel positieve score zien. Het enige punt van aandacht is het werken in projecten. Dit was natuurlijk ook een gevolg van de corona-periode, waardoor heel veel activiteiten niet door konden gaan. We pakken de draad weer op. 

Hierboven zijn de eerste bevindingen te lezen. In de eerste week van juli worden deze vragenlijsten ook in de MR besproken. Mochten hier opvallende zaken naar voren komen, dan gaan we dat in de laatste nieuwsbrief zeker melden. 


Kunst bij de boer  

In de maand juni zijn de meeste groepen naar de boerderij van de familie Bouwman geweest. Het waren heerlijke buitenlessen en we hebben weer heel veel geleerd over de boerderij en de natuur. 


De FUNDATIE 

De kinderen van groep 1-2-3-4 zijn naar Kasteel ’t Nijenhuis geweest. Hier stond een heuse barones op de kinderen te wachten. Zij gaf een rondleiding door een deel van het kasteel en praatte heeeel deftig. 

Het was geweldig, daarna konden de kinderen nog heerlijk in de tuin rondlopen. 


Memory Museum 

De leerlingen van groep 7-8 gaan op 4 juli naar het memoriemuseum. Dit is een echt beleefmuseum over het kind in de oorlog. 

 

Doordraaidag. 

Alvast ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar hebben we voor de kinderen een doordraaidag gepland.  

De kinderen gaan dan met hun nieuwe klasgenootjes bij evt. een nieuwe juf of meester “kennismaken”.  

Voor de kinderen van groep 2 hebben we nog een extra moment ingepland. 

28 juni doordraaimoment groep  2-3

05 juli  doordraaimoment alle groepen. 

 

Welkom

In de zomervakantie worden twee kinderen 4 jaar. Dat zijn Linde en Tibbe. Zij komen bij juf Ini en juf Euthalia in groep 1-2. Wij wensen deze dame en heer heel veel speel-. werk- en leerplezier toe bij ons op school. 

 

BMX 

Juf Laura heeft in plaats van een gymles voor de kinderen van groep 5-6-7-8 een BMX-workshop geregeld. Het was een heel leuk parcours en geweldig om te doen. 
 

Agenda 


Juni 

28 juni Facultatieve rapportgesprekken 

28 juni doordraaimoment groep 3-4 

 
Juli 

01 juli Groep 1-2 naar de Fundatie 

04 juli Memory museum groep 7-8 

 

05 juli  Doordraaimoment alle groepen 

06 juli 3e rapport 

11 juli  Schoolzwemmen 

13 juli Afscheid groep 8 

14 juli  Groep 8 opruimen en vrij 

15 juli  Afscheid van juf Edith en juf Britt 

15 juli  Zomervakantie tot 26 augustus.  

ALLE KINDEREN OM 12.30U VRIJ