Nieuwsbrief mei 2023

26 mei 2023

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei 2023. 

zie link/document onderaan deze pagina om orginele brief in te zien. 

Deze nieuwsbrief bereikt u op papier. Ook willen wij u erop wijzen dat de nieuwsbrief altijd op onze website staat. www.sintjozefschoolnieuwheeten.nl

Wij wensen u veel leesplezier met de nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Team Sint Jozefschool

Afscheid studenten.
In de week van Hemelvaart hebben de studenten Sanne  (groep 1-2) en Lieke groep (7-8) afscheid genomen. Juf Marilyn was in de week voor de meivakantie het voor het laatst in groep 3. Wij danken hen voor hun bijdrage en hopen dat zij veel bij ons hebben kunnen leren. Heel veel succes met jullie studie.

Kwaliteit: Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK)
In deze periode toetsen we de gang van zaken bij ons op school altijd middels kwaliteitskaarten van WMK.
Vorig jaar hebben alle ouders en de leerlingen van groep 5-6-7-8 vragenlijsten ingevuld. Dit schooljaar komen weer andere vragenlijsten aan bod. Het is een cyclus van 4 schooljaren waar verschillende onderdelen kritisch worden bekeken en geëvalueerd.
Dit schooljaar worden de vragenlijsten alleen ingevuld door de teamleden. De onderwerpen zijn:
-    Aanbod
-    Beroepshouding
-    Burgerschap
-    Opbrengsten
-    Schoolklimaat
De uitkomsten worden besproken tijdens de studiedagen in juni en ook met de MR. Samen worden de verbeterpunten vastgesteld. Op deze wijze willen we onze kwaliteit op peil houden.

Eindtoets

In April hebben alle leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt. Vorige week hebben we de uitslagen binnen gekregen. 
De schoolscore is 89,9. Dit is heel ruim boven het landelijk gemiddelde van 79,9. Het is fijn om te mogen melden dat we bij alle onderdelen: taalverzorging, lezen en rekenen, heel goed hebben gescoord.

Studiedagen: Evaluatie- en planning-dag 9 en 12 juni 
(alle kinderen vrij)
Tijdens deze studiedagen evalueren wij de onderwerpen van het afgelopen schooljaar en maken wij een planning voor de schoolontwikkeling van het komende schooljaar. 
Voor het komende schooljaar staan de executieve functies natuurlijk weer op de agenda. Als team gaan we ons ook scholen in NT2 onderwijs en burgerschap.
Juf Nynke en juf Gertiene gaan de opleiding Met sprongen vooruit van Julie Menne volgen. Zo willen we het rekenonderwijs in groep 3-4 nog meer verrijken.
Tevens besteden we tijd aan het voorbereiden van de start van 23-24 en de afronding van het schooljaar 22-23.

In het komende schooljaar vallen Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart allemaal in de meivakantie.

Groepsverdeling volgend schooljaar.
We begrijpen heel goed dat iedereen erg nieuwsgierig is naar de groepsverdeling voor het komende schooljaar.
Op dit moment vinden gesprekken plaats met mogelijke nieuwe collega’s, omdat we over extra formatie (totaal 4 dagen) kunnen beschikken. Het zal duidelijk zijn dat dit zal leiden tot enkele kleine verschuivingen. In de volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer te kunnen melden. 

100 JAAR SINT JOZEFSCHOOL.
Het is feest in Nieuw Heeten:

Nieuw Heeten        100 jaar
Kerk/parochie        100 jaar
Sint Jozefschool 100 jaar 

De officiële aftrap is op zondag 16 juli. Vanaf dat moment viert Nieuw Heeten 100 dagen feest.
Als voorbereiding hierop doen wij een schoolproject:

“ 100 JAAR SINT JOZEFSCHOOL “

Alle groepen gaan 2 weken lang aan de slag met allerlei onderwerpen over de school van vroeger.
Op school starten we op maandag 19 juni gezamenlijk in de hal. Het zou prachtig zijn wanneer de kinderen in oud-Hollandse kleding op school komen.
We willen ouders niet verplichten om hele tenues aan te schaffen, maar een paar kleine accenten zouden leuk zijn. 
Op de 1e dag gaan we ook met z’n allen op de schoolfoto.
De kinderen mogen natuurlijk alle dagen in oud-Hollandse kleding komen, maar de eerste dag(19 juni) en de laatste dag (29 juni, dit is een donderdag!) zijn hiervoor het meest belangrijk i.v.m. de start en de afsluiting van de projectweek. (Voor ideeën > zie foto’s hieronder.)
   

In de projectweek vinden ook excursies plaats:
-Ma 26 juni     Museum de Laarman gr. 3-4 9.00u-11.30u.
-Di 27 juni     Museum de Laarman gr. 1-2 9.00u-11.00u.
-Woe 28 juni    Museum de Laarman gr. 5-6 9.00u-11.30u
-Voor groep 7-8 wordt nog een bezoek aan het techniek museum in Hengelo gepland.
Wij zoeken natuurlijk ouders voor het vervoer. Dit wordt via klasbord voor de verschillende groepen gecommuniceerd.

Het project “100 jaar Sint Jozef” is een prachtige voorbereiding op de start van het grote feest. Iedereen is op 16 juli welkom op de expositie van “100 jaar Sint Jozefschool.” Tijd: 13.00u-16.00u.

Welkom 
Gijs en Femke komen in Nieuw Heeten wonen. Gijs komt in groep 6 en Femke in groep 3. Op 7 juni komen zij voor het eerst kijken en op 19 juni gaan zij bij ons  starten. Wij wensen jullie en jullie ouders heel veel plezier in Nieuw Heeten en bij ons op school.

Agenda:
05 juni Mad Science groep 1-2-3-4
07 juni Kennismaking Waerdenborgh groep 8
09 juni en 12 juni: Kinderen vrij
19 juni Start projectweek (kinderen verkleed)
19 juni Schoolfoto 100jaar Sint Jozefschool
19 juni Mac Science groep 5-6-7-8
26 juni Schoolzwemmen groep 5-6
29 juni Afsluiting projectweek (kinderen verkleed)

4 juli t/m 7 juli Kamp groep 7 en 8.

Groep 3-4 op excursie voor het thema “BOUW”